افتخارات آموزشگاه
 
 
 
 
 
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 98-97
 
* کسب رتبه دوم  ناحیه ای در مسابقات سرود
*کسب موفقیت  دانش آموزان پایه چهارم و ششم در مسابقه هوش و ریاضیات تورنی تیم
* کسب رتبه یک کشوری در آزمون پرلز (داستان خوانی) مرحله سوم توسط دانش آموز پایه چهارم
* کسب رتبه یک کشوری در آزمون پرلز(داستان خوانی) مرحله چهارم توسط دانش آموزان پایه سوم و پنجم
* کسب رتبه دوم در مسابقات فرهنگی هنری مرحله ناحیه ای توسط دانش آموز پایه سوم و پنجم
* کسب رتبه سوم در مسابقات فرهنگی هنری مرحله ناحیه ای توسط دانش آموز پایه پنجم
*کسب رتبه یک کشوری در آزمون پرلز(داستان خوانی) مرحله پنجم توسط دانش آموزان پایه سوم- چهارم-پنجم و ششم
*کسب رتبه سوم در مسابقات المپیاد نبوغ مرحله استانی  توسط دانش آموز پایه چهارم فاطمه زارع
* کسب رتبه دوم استانی در مسابقات آمادگی جسمانی توسط مربی ورزش آموزشگاه
* راهیابی به مرحله جهانی لگو کاپ توسط دانش آموز خلاق و سخت کوش فاطیما السادات حسینی پایه پیش یک
* کسب دیپلم افتخاری در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو توسط دانش اموزان پایه اول- دوم – سوم –چهارم- پنجم و ششم (تعداد 36 نفر)
*کسب رتبه برتر در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو توسط  دانش آموزان  (فرنازحیاتی- مهناز ترکی - نازنین فاطمه مریم آبادی)
 
 
 
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 97-96
*کسب مقام اول استانی با امتیاز 100 در پروژه مهر
* کسب رتبه اول استان در مسابقات علمی عملکردی معلمین
* کسب رتبه دوم  ناحیه ای در مسابقات سرود
*کسب موفقیت  دانش آموزان پایه چهارم و ششم در مسابقه هوش و ریاضیات تورنی تیم
* کسب رتبه دوم استانی در مسابقات آمادگی جسمانی توسط مربی ورزش آموزشگاه
و ....
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 96-95
*کسب رتبه یک در سطح استان درآزمون های مرآت توسط دانش آموزان پایه ششم
* کسب رتبه یک کشوری در آزمون واله توسط دانش آموز پایه دوم
* کسب رتبه دوم استانی در مسابقات آمادگی جسمانی توسط مربی ورزش آموزشگاه
* کسب رتبه یک شهر و یک استان و مدال نقره در آزمون واله توسط دانش آموزان پایه دوم
*کسب رتبه یک شهر و یک استان و ششم کشور و مدال نقره در آزمون واله توسط دانش آموز پایه سوم
*کسب مقام اول استانی با امتیاز 100 در پروژه مهر
* کسب موفقیت آموزگاران آموزشگاه در مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمین ناحیه یک
* کسب رتبه اول آموزگاران آموزشگاه در مرحله دوم مسابقات علمی عملکردی معلمین ناحیه یک
* کسب رتبه برتر آموزگاران پایه اول و تخصصی علوم چهارم  در طرح الگوی برتر تدریس
* راهیابی دانش آموزان پایه چهارم و ششم به مرحله ناحیه در مسابقات فرهنگی هنری
* کسب رتبه سوم ناحیه ای در مسابقات سرود
* کسب رتبه دوم ناحیه ای دانش آموزان پایه چهارم و ششم در مسابقات فرهنگی هنری(طراحی با آبرنگ و مداد - طراحی با گواش)
* کسب رتبه سوم ناحیه ای در نقاشی همگانی
* راهیابی دانش آموزان پایه پنجم و ششم به مرحله دوم مسابقات تورنی تیم ریاضی
* کسب مقام سوم در مسابقات علمی عملکردی دانش آموزی در سطح ناحیه توسط دانش آموزان پایه چهارم
* کسب رتبه برتر استانی در مسابقات علمی عملکردی معلمین در بین کلیه مدارس استان یزد
* حضور دانش آموزان پایه چهارم در جشنواره استانی جابربن حیان
* کسب رتبه برتر استانی در ریاضیات بین المللی کانگورو توسط دانش آموزان دوم و سوم
* قبولی دانش آموزان پایه ششم در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (سه دانش آموز)
* قبولی دانش آموزان پایه ششم در آزمون ورودی مدارس امام حسین  (سه دانش آموز)
* کسب رتبه یک کشوری در ریاضیات کانگورو در گروه پایه های سوم و چهارم توسط دانش آموز پایه سوم
 
 
 
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 95-94
 
 
* کسب رتبه یک کشوری در آزمون اندیشمندتوسط دانش آموز پایه دوم
*کسب رتبه یک کشوری در آزمون اندیشمندتوسط دانش آموزان پایه اول
* کسب رتبه توسط دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم و ششم در مسابقات جهانی تیمز سال 2015
* کسب مقام اول استانی با امتیاز 100 در پروژه مهر
* کسب موفقیت آموزگاران آموزشگاه در مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمین ناحیه یک
* کسب رتبه برتر آموزگاران آموزشگاه در مرحله دوم مسابقات علمی عملکردی معلمین ناحیه یک
* کسب رتبه اول آموزگاران پایه اول در طرح الگوی برتر تدریس
* کسب رتبه برتر آموزگاران پایه سوم در طرح الگوی برتر تدریس
* کسب رتبه سوم استانی دانش آموزان پایه پنجم در آزمون مرآت
*راهیابی دانش آموزان پایه چهارم و ششم به مرحله دوم مسابقات تورنی تیم ریاضی
* راهیابی دانش آموزان آموزشگاه از مرحله ناحیه به مرحله استان در مسابقات سرود
*راهیابی طرح جابر دانش آموزان پایه پنجم به مرحله استانی
* راهیابی دانش آموزان پایه چهارم وپنجم و ششم به مرحله دوم مسابقات علمی عملکردی
*راهیابی مربیان پیش دبستان به مرحله منطقه ای در جشنواره آذریزدی
*راهیابی دانش آموزان پایه پنجم وششم به مرحله استان در مسابقات علمی عملکردی دانش آموزی
*کسب رتبه یک در سطح استان در مسابقات ریاضیات کشوری کانگورو توسط دانش آموز پایه سوم
* قبولی دانش آموزان پایه ششم در آزمون ورودی مدارس سمپاد (یک دانش آموز)
* قبولی دانش آموزان پایه ششم در آزمون ورودی مدارس نمونه  دولتی ( دو دانش آموز)
 
 
 
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 94-93
* راهیابی دانش آموزان پایه پنجم به مرحله استانی تورنی تیم
* حضور 30 درصدی دانش آموزان آموزشگاه در بین نفرات برتر کشوری در مسابقات کانگورو
*کسب رتبه سوم در مرحله دوم آزمون علمی -عملکردی معلمین
* راهیابی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم به مرحله استانی مسابقات علمی - عملکردی دانش آموزی
*کسب رتبه برتر در جشنواره یزدشناسی
* کسب رتبه دوم و سوم در المپیاد ورزشی(مسابقات دو میدانی و پرش ارتفاع) توسط دانش آموزان پایه پنجم
*کسب رتبه اول در ناحیه در مسابقات هنری توسط دانش آموزان پایه های دوم و سوم و چهارم(خوشنویسی ، نقاشی روی بوم ، نقاشی با پاستل ، نقاشی با آبرنگ)
 
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 91-92
* کسب رتبه برتر رشته قرآنی
* کسب رتبه دوم آموزگاران در مسابقات علمی عملکردی
*کسب رتبه اول در مسابقات کانگورو
* کسب رتبه برتر در مراسم بازگشایی پروژه مهر
* کسب رتبه دوم در مسابقات ورزشی رشته بدمینتون
*اجرای طرح پرلز به عنوان مدرسه نمونه
 
برخی از افتخارات آموزشگاه در سال تحصیلی 90-91
* اول سال تحصیلی مدرسه با جامعه آماری 62 نفر
* کسب مقام دوم ناحیه در مسابقات ورزشی
* کسب مقام اول ناحیه در جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ