آیین نامه ثبت نام

 
دانش آموزان پایه پنجم قدیم
باسلام وآرزوی صحت و عاقبت بخیری برای کلیه خانواده ها:
به اطلاع میرساند باتوجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی وامکان عدم حضور شما والدین عزیز جهت پیش ثبت نام سال بعد(شیوع کوید۱۹) این آموزشگاه تصمیم دارد نسبت به پیش ثبت نام نورچشمی با مبلغ 7500000ریال برای سال تحصیلی آینده اقدام نماید.
لذا مقتضی است با ورود به صفحه ثبت نام نسبت به عملیات پیش ثبت نام اقدام فرمایید.
 
 
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام