قصه شماره یک  
 
🎧قصه ی دنیای سحرآمیز🎧
💠گروه سنی:ب💠
🎙با صدای آنیتا دهقان🎤
 
 
 
 
     
 
قصه شماره دو  
🎧قصه ی دوستی خاله خرسه🎧
💠گروه سنی:ب💠
🎙باصدای وندا محمدی🎤
     
 
قصه شماره سه  
🎧قصه ی جناب خر و سه فسقلش🎧
💠گروه سنی: الف و ب💠
🎙با صدای آتوسا متصدی🎤
     
 
قصه شماره چهار  
🎧قصه ی پیر زن و گوساله 🎧
💠گروه سنی:ج💠
🎙با صدای فاطمه سلیمیان🎤
     
 
قصه شماره پنج  
🎧قصه ی  شاهزاده خانم و نخود فرنگی🎧
💠گروه سنی:ب و ج💠
🎙باصدای سوگل هیبدی🎤
     
 
قصه شماره شش  
🎧قصه کتاب های هزار و یک شب( ماهیگیر و دیو)🎧
💠گروه سنی:ب و ج💠
🎙با صدای آیداسادات منتظری🎤
     
 
قصه شماره هفت  
🎧قصه ی مادر ، مادر است🎧
🎙با صدای مهرناز عقیلی🎤
     
 
قصه شماره هشت  
🎧قصه ی چشمه ی سحرآمیز🎧
🎙با صدای زهرا یاوری🎤
 
     
 
قصه شماره نه  
🎧قصه ی خیاط و مرد مغولی🎧
🎙با صدای منا بابایی🎤
     
 
قصه شماره ده  
🎧قصه ی خرگوش گوش داد🎧
🎙با صدای دینا دانشور🎤
     
 
قصه شماره یازده  
 
🎧قصه ی هلی هیولا🎧
🎙با صدای ثمین کمالیان🎤
     
 
قصه شماره دوازده  
 
🎧قصه ی برابری با کمک سیمون دوبووار🎧
🎙با صدای آترینا صالحی🎤
 
     
 
قصه شماره سیزده  
 
🎧قصه ی یک دروغ کوچک 🎧
🎙با صدای نیلوفر حاتمی🎤
 
     
 
قصه شماره چهارده  
قصه ی لباس جدید پادشاه
با صدای آتوسا متصدی