قصه شماره یک

 
🎧قصه ی دنیای سحرآمیز🎧
💠گروه سنی:ب💠
🎙با صدای آنیتا دهقان🎤
 
 
 
 
 
 

قصه شماره دو

🎧قصه ی دوستی خاله خرسه🎧
💠گروه سنی:ب💠
🎙باصدای وندا محمدی🎤
 
 

قصه شماره سه

🎧قصه ی جناب خر و سه فسقلش🎧
💠گروه سنی: الف و ب💠
🎙با صدای آتوسا متصدی🎤
 
 

قصه شماره چهار

🎧قصه ی پیر زن و گوساله 🎧
💠گروه سنی:ج💠
🎙با صدای فاطمه سلیمیان🎤
 
 

قصه شماره پنج

🎧قصه ی  شاهزاده خانم و نخود فرنگی🎧
💠گروه سنی:ب و ج💠
🎙باصدای سوگل هیبدی🎤
 
 

قصه شماره شش

🎧قصه کتاب های هزار و یک شب( ماهیگیر و دیو)🎧
💠گروه سنی:ب و ج💠
🎙با صدای آیداسادات منتظری🎤
 
 

قصه شماره هفت

🎧قصه ی مادر ، مادر است🎧
🎙با صدای مهرناز عقیلی🎤
 
 

قصه شماره هشت

🎧قصه ی چشمه ی سحرآمیز🎧
🎙با صدای زهرا یاوری🎤
 
 
 

قصه شماره نه

🎧قصه ی خیاط و مرد مغولی🎧
🎙با صدای منا بابایی🎤
 
 

قصه شماره ده

🎧قصه ی خرگوش گوش داد🎧
🎙با صدای دینا دانشور🎤
 
 

قصه شماره یازده

 
🎧قصه ی هلی هیولا🎧
🎙با صدای ثمین کمالیان🎤
 
 

قصه شماره دوازده

 
🎧قصه ی برابری با کمک سیمون دوبووار🎧
🎙با صدای آترینا صالحی🎤