1) تفاوت در روش اجرای آموزش در این مدرسه به چه صورت است ؟
الف)تخصیص معاونین تخصصی در هر پایه ب) ثبت آموخته ها در هر روز با دانش صبحانه پ) تیم ورک ت) آموزش با روش عینی و مشاهده و عملی ث) تثبیت مطالب آموزشی در کلاس ج)یادگیری معکوس چ) مشاهده اهداف رفتاری جهت شناخت در تفاوت های یادگیری
2) ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه چگونه است ؟
ساعت حضور دوره اول و دوره دوم متفاوت می باشد . لطفا با آموزشگاه تماس بگیرید.
3) عناوین دروس فوق برنامه در این آموزشگاه چیست ؟
فن بیان ، فبک ، موسیقی ، تئاتر و بازیگری ، خوشنویسی ، تست پایه ، کانون ریاضی ،یوگای کودکان ، کامپیوتر ، استعداد تحلیلی
4) اطلاع رسانی به اولیا چگونه صورت می گیرد ؟
از طریق پیامک و یا سایت مدرسه و صفحه کلاسی و تماس تلفنی
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1